Tarkoitus

Säätiö

Hilve Eva Säiläkari s. Tuovinen kuoli 9.9.2001 Lahdessa lapsettomana. Hänen testamenttinsa mukaisesti Lahteen perustettiin yleishyödyllinen Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr, joka on merkitty 7.5.2002 säätiörekisteriin.

Säätiö on saanut nimensä ja varansa Hilve Säiläkarin vanhemmilta Onni ja Hilja Tuoviselta, jotka sotien jälkeen jatkoivat Lahdessa viipurilaisen Onni Tuovisen Linja-autoliikkeen toimintaa. Heidän kuoltuaan tytär Hilve jatkoi viimeiset vuodet Lahden Liikenne Oy:n osakkaana.

Hallinto

Säätiön hallitukseen kuuluvat toimikautena    v. 2022-2023 puheenjohtajana yliopiston lehtori Olli-Pekka Penttinen, HY+Koulutus- ja kehittämispalveluiden yksikkö, ylilääkäri Tuomas Kerola, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, johtava asiantuntija Susanna Vanhamäki, LAB ammattikorkeakoulu sekä asianajaja, varatuomari Sanna Koponen, SAL,  joka toimii myös säätiön asiamiehenä.

Toiminta

Säätiö kuuluu peruspääomaltaan Lahden merkittävimpiin säätiöihin, joka vuosittain jakaa apurahoja päijäthämäläisille sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen.

Säätiön tarkoituksena on tukea etusijassa syntyperältään karjalaisista vanhemmista polveutuvia päijäthämäläisiä varattomia auto- tai muun teknillisen alan ja ympäristötieteen korkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoita ja tutkijoita jakamalla stipendejä ja apurahoja opiskelun tueksi sekä tutkimustyötä varten.

Edelleen säätiön tarkoituksena on kehittää ja tukea sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta ja hoitoa jakamalla apurahoja etusijassa päijäthämäläisille opiskelijoille ja tutkijoille em. tutkimuksia varten ja Lahden talousalueella hoito- ja tutkimuslaitteiden hankkimista varten.

Säätiö myöntää avustuksia avun ja hoidon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille sekä tukee nuorisotyötä.

Lisäksi säätiö tukee avustuksilla Tuovisen Liikenne Oy:n tai Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleita linja-autonkuljettajia ja rahastajia, jotka sairauden tai vanhuuden vuoksi ovat avustuksen tarpeessa.

Säätiöön on liitetty vuonna 2021 Tapio Honkamäen rahasto tukemaan Päijät-Hämeestä olevia autoalan opiskelijoita jakamalla stipendejä.

Hilve Säiläkari
s. Tuovinen
24.12.1922 - 9.9.2001