Tarkoitus

Säätiö

Hilve Eva Säiläkari s. Tuovinen kuoli 9.9.2001 Lahdessa lapsettomana. Hänen testamenttinsa mukaisesti Lahteen on perustettu yleishyödyllinen Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö, joka on merkitty 7.5.2002 säätiörekisteriin.

Säätiö on saanut nimensä ja varansa Hilve Säiläkarin vanhemmilta Onni ja Hilja Tuoviselta, jotka sotien jälkeen jatkoivat Lahdessa viipurilaisen Onni Tuovisen Linja-autoliikkeen toimintaa, jota heidän kuoltuaan tytär Hilve jatkoi viimeiset vuodet Lahden Liikenne Oy:n osakkaana.

Hallinto

Säätiön hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana yksikönjohtaja Silja Kostia LAMK:sta, ylilääkäri Tuomas Kerola PHHYKY:sta, yliopiston lehtori Olli-Pekka Penttinen Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksesta sekä asianajaja, varatuomari Sanna Koponen Heinolasta, joka toimii myös säätiön asiamiehenä.

Toiminta

Säätiö kuuluu peruspääomaltaan Lahden merkittävimpiin säätiöihin, joka vuosittain jakaa apurahoja päijäthämäläisille sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen.

Säätiön tarkoituksena on tukea etusijassa syntyperältään karjalaisista vanhemmista polveutuvia Päijät-Hämeestä olevia varattomia auto- tai muun teknillisen alan ja ympäristöekologian korkeakoulutason opiskelijoita jakamalla opintoavustuksia stipendeinä ja apurahoina em. tutkimustyötä varten.

Edelleen säätiön tarkoituksena on kehittää ja tukea sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta ja hoitoa jakamalla varoja etusijassa päijäthämäläisille opiskelijoille ja tutkijoille em. tutkimuksia varten ja Lahden talousalueella hoito- ja tutkimuslaitteiden hankkimista varten sekä avustaa ja tukea avun ja hoidon tarpeessa olevia lapsia ja nuoria ja tukea nuorisotyötä.

Lisäksi säätiö tukee avustuksilla Tuovisen Liikenne Oy:n tai Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleita linja-autonkuljettajia, jotka sairauden tai vanhuuden vuoksi ovat avustuksen tarpeessa.

Hilve Säiläkari
s. Tuovinen
24.12.1922 - 9.9.2001