Tarkoitus

Säätiö

Hilve Eva Säiläkari s. Tuovinen kuoli 9.9.2001 Lahdessa lapsettomana. Hänen testamenttinsa mukaisesti Lahteen perustettiin yleishyödyllinen Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr, joka on merkitty 7.5.2002 säätiörekisteriin.

Säätiö on saanut nimensä ja varansa Hilve Säiläkarin vanhemmilta Onni ja Hilja Tuoviselta, jotka sotien jälkeen jatkoivat Lahdessa viipurilaisen Onni Tuovisen Linja-autoliikkeen toimintaa. Heidän kuoltuaan tytär Hilve jatkoi viimeiset vuodet Lahden Liikenne Oy:n osakkaana.

Hallinto

Säätiön hallitukseen kuuluvat toimikautena    v. 2020-2021 puheenjohtajana yliopiston lehtori Olli-Pekka Penttinen, HY+Koulutus- ja kehittämispalveluiden yksiköstä, ylilääkäri Tuomas Kerola, PHHYKY:sta, osaamispäällikkö Niina Nurkka, LAB-ammattikorkeakoulusta sekä asianajaja, varatuomari Sanna Koponen Heinolasta, joka toimii myös säätiön asiamiehenä.

Toiminta

Säätiö kuuluu peruspääomaltaan Lahden merkittävimpiin säätiöihin, joka vuosittain jakaa apurahoja päijäthämäläisille sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen.

Säätiön tarkoituksena on tukea etusijassa syntyperältään karjalaisista vanhemmista polveutuvia päijäthämäläisiä varattomia auto- tai muun teknillisen alan ja ympäristöekologian korkeakoulutason opiskelijoita jakamalla opintoavustuksia stipendeinä ja apurahoina em. tutkimustyötä varten.

Edelleen säätiön tarkoituksena on kehittää ja tukea sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta ja hoitoa jakamalla varoja etusijassa päijäthämäläisille opiskelijoille ja tutkijoille em. tutkimuksia varten ja Lahden talousalueella hoito- ja tutkimuslaitteiden hankkimista varten.

Säätiö myöntää avustuksia avun ja hoidon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille sekä tukee nuorisotyötä.

Lisäksi säätiö tukee avustuksilla Tuovisen Liikenne Oy:n tai Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleita linja-autonkuljettajia ja rahastajia, jotka sairauden tai vanhuuden vuoksi ovat avustuksen tarpeessa.

Hilve Säiläkari
s. Tuovinen
24.12.1922 - 9.9.2001