Apurahat

   ONNI JA HILJA TUOVISEN SÄÄTIÖ sr                                            APURAHAT 2021

Säätiön on jakanut vuodesta 2003 lähtien stipendejä, tutkimusapurahoja ja avustuksia.  Tänä vuonna niitä jaettiin 38 kpl yhteensä 74.600 euroa sekä Tapio Honkamäen rahastosta 2 kpl 1.000 euroa. 

---------------------------------------------------------------------

Teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoille 500 euron stipendejä 16 (kuusitoista) kappaletta yhteensä 8.000 euroa seuraavasti:

Häkkinen Emma,  Oulun yliopisto                                                                      Kaven  Jouni,  Tampereen ammattikorkeakoulu                                                      Kari Topi,   Jyväskylän yliopisto                                                                        Kettunen Elina,  Tampereen yliopisto                                                                Kohopää Antti-Pekka,  Karelia-ammattikorkeakoulu                                            Kokko Johanna,  Itä-Suomen yliopisto                                                                  Käkönen Kalle,  Aalto-yliopisto                                                                            Pihkola Miikka,  Lappeenrannan teknillinen yliopisto                                              Plym Perttu,  Lappeenrannan teknillinen yliopisto                                                  Rokio Matias,  Tampereen yliopisto                                                                Saarinen Jatta,  Tampereen yliopisto                                                                    Solkio Konsta,  LAB-ammattikorkeakoulu                                                              Tuomala Axel,  Lappeenrannan teknillinen yliopisto                                      Tähtinen Lassi,  Aalto-yliopisto                                                                          Witting Ossian,  Helsingin yliopisto

Lisäksi 1 stipendin saaja, jonka nimeä ei pyynnöstään julkaista

Teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason    opiskelijoille ja tutkijoille apurahoja 4 (neljä) kappaletta yhteensä 26.000 euroa    seuraavasti:

Abidizadegan Maryam, FM                                                                            Cryptophyte algae as a natural source of bioactive compounds with beneficial functions in industries -tutkimus                                                          10.000 euroa

Alitalo Olga-Sofia, FM                                                                                Syöpähoidossa käytettyjen lääkeaineiden kohtalo kunnallisessa jäteveden- puhdistuksessa ja niiden ympäristökohtalo, väitöskirjatutkimus            3.000 euroa                                                                                                                                Rosti Hanna, FM                                                                                                  Taitavuorten tieteelle kuvaamattomien kädellisten, pikkugalagojen virallinen tunnistaminen DNA näytteiden avulla -tutkimus                                   3.000 euroa                                                                                                                                  Soininen Laura, FM                                                                                                Maa- ja metsätalouden sivuvirrat sekä viherseinät terveyttä edistävien bakteerien lähteenä kaupungeissa -tutkimus                                                         10.000 euroa

Apurahan saajan on vuoden kuluessa lähetettävä säätiölle selvitys apurahan käytöstä, ellei säätiön hallitus eri anomuksesta tätä määräaikaa pidennä.

Sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta ja hoitoa varten apurahoja 4 (neljä) kappaletta yhteensä 30.000 euroa seuraavasti:

Depes Denis, MD                                                                                          Morphologoc Substrates Of Atrial Fibrillation and Other Subraventricular                -tutkimus                                                                                             7.800 euroa                                                                                                                                    Kortelainen Matti, FM:                                                                                      Enhancing dyssynchrony quantification with neural networks (ENCHANTER) -tutkimus                                                                                               10.000 euroa

Laitinen Aleksi, LL                                                                                        Aikuisiällä alkaneen diabeteksen uusien alaryhmien erityispiirteet ja liitännäissairaudet -tutkimus                                                                 5.200 euroa                                                                                                                      Rautavaara Joonas, LL                                                                        Keuhkovaltimopaineen seuranta ja rytmihäiriöt dialyysihoitoa saavilla potilaille     -tutkimus                                                                                               7.000 euroa

Apurahan saajan on vuoden kuluessa lähetettävä säätiölle selvitys apurahan käytöstä, ellei säätiön hallitus eri anomuksesta tätä määräaikaa pidennä.

Avun ja hoidon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille enintään 1.000 euron ja nuorisotyön tukemiseen enintään 15.000 euron avustuksia 2 (kaksi) kappaletta yhteensä 6.000 euroa seuraavasti:

Hollolan Ringette ry                                                                                         ”Liikettä kinttuihin”- ryhmien toiminnan järjestämiseen                        3.000 euroa

Päijät-Hämeen Salibandyseura ry                                                                          ”Voimaa erkkasäbään” - ryhmille, lasten ja nuorten erityisryhmille suunnatun kerhotoiminnan järjestämiseen                                                              3.000 euroa

Avustuksen saajan on vuoden kuluessa lähetettävä säätiölle selvitys apurahan käytöstä, ellei säätiön hallitus eri anomuksesta tätä määräaikaa pidennä.

Tapio Honkamäen rahastosta Päijät-Hämeestä oleville autoalan opiskelijoille 500 euron suuruisia stipendejä 2 (kaksi) kappaletta, yhteensä 1.000 euroa seuraavasti:

Kohonen Anni,  Koulutuskeskus Salpaus                                                                Viitanen Markus,  Tampereen ammattikorkeakoulu

Tuovisen Liikenne Oy:n ja Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleille, jotka ovat sairauden tai vanhuuden vuoksi avustuksen tarpeessa, avustuksia 12 (kaksitoista) kappaletta yhteensä 3.600 euroa.

                              Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr                                                                                                    Hallitus

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                         APURAHAT 2021

Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr julistaa haettavaksi vuoden 2021 apurahat, avustukset ja stipendit seuraavasti:

1. Säätiö tukee teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoita ja tutkijoita jakamalla heille 500 euron stipendejä ja enintään 30.000 euron apurahoja tutkimustyötä varten. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille. Lisäeduksi katsotaan karjalaiset sukujuuret.

2. Säätiö kehittää ja tukee sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta tai hoitoa jakamalla enintään 30.000 euron apurahoja opiskelijoille ja tutkijoille em. tutkimuksia varten sekä hoito- ja tutkimuslaitteiden hankintaa Lahden talousalueella. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille.

3. Säätiö avustaa päijäthämäläisiä avun ja hoidon tarpeessa olevia lapsia ja nuoria ja tukee nuorisotyötä myöntämällä yksityishenkilöille enintään 1.000 euron ja järjestöille enintään 15.000 euron avustuksia.

4. Säätiö jakaa enintään 4.000 euron avustuksia Tuovisen Liikenne Oy:n tai Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleille linja-autonkuljettajille, jotka sairauden tai vanhuuden vuoksi ovat avustuksen tarpeessa.

5. Säätiö tukee Tapio Honkamäen rahastosta Päijät-Hämeestä olevia autoalan opiskelijoita jakamalla enintään 500 euron stipendejä.

Apurahat, avustukset ja stipendit ovat haettavissa sähköisesti hakulomakkeella säätiön kotisivuilla, www.tuovisensaatio.fi,  jossa myös tulostettava pdf-versio. Hakulomakkeita on saatavilla myös paperisena suoraan säätiön asiamieheltä. Allekirjoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa alkuperäisenä, sähköpostilla skannattuna tai nettilomakkeella asiamiehelle viimeistään 31.10.2021.  Apurahat myönnetään 30.11.2021 mennessä, mistä ilmoitetaan saajille sähköpostilla tai kirjeellä. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Sanna Koponen,  Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy,  Hämeenkatu 15, 4. krs, 15110 Lahti                                                 puh: 020-751 3890 s-posti: toimisto@lehtinenkoponen.fi

                       Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr                                                                hallitus

 

Ohjeita liitteisiin

Kaikkiin hakemuksiin tulee liittää kopio hakijan henkilöllisyystodistuksesta tai yhteisön rekisteriotteesta.

Stipendin hakijan tulee liittää hakemukseen ainakin opintosuoritusote ja opintotodistus. Lisäksi stipendihakemukseen voi liittää muita vapaamuotoisia liitteitä kuten suosituksia ym.

Tutkimusapurahan hakijan tulee liittää mukaan hankkeen tutkimussuunnitelma, apurahan käyttösuunnitelma ja selvitys hankkeen mahdollisesta muusta rahoituksesta, ansioluettelo, mahdollinen opintosuoritusote tai opiskelutodistus ja mahdolliset muut suositukset.

Mikäli hakemuksesi perusteena vetoat karjalaisiin sukujuuriin, liitä mukaan oma vapaamuotoinen selvitys karjalaisesta syntyperästä.  Tällä on vaikutusta ainoastaan hakemusperusteessa 1. Mikäli haet apurahaa tai stipendiä sillä perusteella, että olet Päijät-Hämeestä, erillistä selvitystä ei tarvita liittää hakemukseen, mikäli tieto käy ilmi hakemuksesta jo asuinpaikkasi perusteella. Muussa tapauksessa liitä mukaan vapaamuotoinen selvitys siitä, että olet Päijät-Hämeestä.

Haettaessa avustusta lapsi- ja nuorisotyöhön, liitä mukaan vapaamuotoinen selvitys avustuksen kohteesta tai hankkeesta ja käyttökohteesta sekä hankkeen muusta myönnetystä tai haetusta rahoituksesta.

Lääkärinlausunto tai muu selvitys terveydentilasta voidaan liittää hakemukseen, mikäli hakija hakee avustusta terveydellisellä perusteella.

 

Lataa hakemus-lomake:

 

Lomake.pdf 

Kuljettajien lomake.pdf

Sähköinen hakemus