Apurahat

                 ONNI JA HILJA TUOVISEN SÄÄTIÖ sr                                                    APURAHAT 2022

Säätiö on jakanut vuodesta 2003 lähtien tutkimusapurahoj, stipendejä ja avustuksia.  Hallitus päätti 2.12.2022 kokouksessaan jakaa apurahoja, stipendejä ja avustuksia yhteensä 43 kpl sekä Tapio Honkamäen rahaston stipendejä 1 kpl seuraavasti:

 

1. Teknillisen alan ja ympäristötieteen ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoille ja tutkijoille kaksi (2) kpl:

Vafa Järnefelt, FM                                                                                        10.000 euroa

The capacity of environmental sustainability assessments in measuringcircular economy  The extent of prevalent methods and CE metrics incapturing environmental impacts and rebound effects, väitöskirjatyö, tohtoriopinnot

Mika Saarenpää, FM                                                                                       8.000 euroa          Luonnon virkistyskäytön vaikutus hyvälaatuiseen mikrobialtistukseen ja mikrobivälitteiseen immuunisäätelyyn, väitöskirjatyö, tohtoriopinnot

Apurahan saajan on vuoden kuluessa lähetettävä säätiölle selvitys apurahan käytöstä, ellei säätiön hallitus eri anomuksesta tätä määräaikaa pidennä.

 

2. Teknillisen alan ja ympäristötieteen ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoille 1000 euron ja 500 euron stipendejä yhteensä kaksikymmentäyksi (21) kpl:

1000 euron stipendit, seitsemän (7) kpl

Heikinheimo Anni,  Tampereen yliopisto
Laine Miisa,  Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Nikkinen Juuso,  Aalto yliopisto
Pasuri Joonas,  Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Salonen Taneli, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tuupainen Emel,  Aalto yliopisto
Ylönen Suvi,  LAB ammattikorkeakoulu

500 euron stipendit, neljätoista (14) kpl, 3 stipendinsaajalta ei medialupaa.

Alander Tatu,  Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu
Kari Eetu,  Aalto yliopisto
Karja Anni, LAB ammattikorkeakoulu
Karlsson Liisa, Tampereen yliopisto
Koski Aleksanteri,  LAB ammattikorkeakoulu
Lahti Akseli,  Oulun yliopisto
Mäentalo Saara,  Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Nieminen Leevi,  Aalto yliopisto
Penttinen Aino, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Savolainen Juha-Pekka, Jyväskylän yliopisto
Tiainen Sofia,  Tampereen ammattikorkeakoulu

 

3. Sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta ja hoitoa varten apurahoja yhteensä          viisi (5) kpl:

Rim Bouslama, PharmDc                                                                                6.000 euroa Unravelling a new tie between inflammation and diabetic kidney disease, tutkimustyö

Taru Garthwaite, TtM                                                                                      3.000 euroa  Matka-apuraha 2023 American College of Sports Medicine Annual Meeting -konferenssiin (30.5.- 3.6.2023 Denver, CO, USA)                                                                                            Paikallaanolon, fyysisen aktiivisuuden ja kunnon yhteydet aineenvaihdunnalliseen terveyteen, väitöskirjatyö tohtoriopinnot

Sanna Kerttunen, FM                                                                                     3.000 euroa          Geneettisen Chr9p21 riskialueen ja ANRIL lncRNA:n merkitys sydänsairauksissa, väitöskirjatyö, tohtoriopinnot

Jette-Britt Naams, DI                                                                                      6.000 euroa        Uudet insuliiniherkistäjät tyypin 2 diabeteksen ja diabeettisen munuaistaudin lääkeainekandidaatteina, väitöskirjatyö, tohtoriopinnot

Piia Suursalmi, LT                                                                                          10.000 euroa  Opinto- ja tutkimusjakso Evelina London Children’s Hospital- sairaalankardiologiseen yksikköön, asumiskulut

Apurahan saajan on vuoden kuluessa lähetettävä säätiölle selvitys apurahan käytöstä, ellei säätiön hallitus eri anomuksesta tätä määräaikaa pidennä.

 

4. Avun ja hoidon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille enintään ja nuorisotyön tukemiseen yhdistyksillä yksi (1) kpl:

Kärkölän Vanhempainyhdistys ry                                                                    2.500 euroa  Lasten ja nuorten perhetapahtumaan koulujen hiihtolomaviikolla 2023

Avustuksen saajan on vuoden kuluessa lähetettävä säätiölle selvitys avustuksen käytöstä,      ellei säätiön hallitus eri anomuksesta tätä määräaikaa pidennä.

 

5. Tuovisen Liikenne Oy:n ja Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleille, jotka ovat sairauden tai vanhuuden vuoksi avustuksen tarpeessa avustuksia kolmetoista (13)  kpl.

 

6. Tapio Honkamäen rahastosta Päijät-Hämeestä oleville autoalan opiskelijoille 1.000 euron suuruisia stipendejä yksi (1) kpl:

Kohonen Anni, Koulutuskeskus Salpaus

 

--------------------------------------------------------------------

Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr julistaa haettavaksi vuoden 2022 apurahat, avustukset ja stipendit seuraavasti: 

  1. Säätiö tukee teknillisen alan ja ympäristötieteen ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason tutkijoita jakamalla heille enintään 35.000 euron apurahoja tutkimustyötä varten. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille. Lisäeduksi katsotaan karjalaiset sukujuuret.

Apurahahakemus Teknillinen ala ja ympäristötiede.pdf

  1. Säätiö tukee teknillisen alan ja ympäristötieteen ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoita jakamalla heille enintään 1.000 euron stipendejä. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille. Lisäeduksi katsotaan karjalaiset sukujuuret.

Stipendihakemus Teknillinen ala ja ympäristötiede.pdf

  1. Säätiö kehittää ja tukee sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta tai hoitoa jakamalla enintään 35.000 euron apurahoja opiskelijoille ja tutkijoille em. tutkimustyötä varten. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille. Lisäksi säätiö voi tukea sydänsairauksien ja diabeteksen hoitoa sekä hoito- ja tutkimuslaitteiden hankintaa Lahden talousalueella.

Apurahahakemus_Sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimustyö ja hoito.pdf

  1. Säätiö avustaa päijäthämäläisiä avun ja hoidon tarpeessa olevia lapsia ja nuoria ja tukee nuorisotyötä myöntämällä tätä tarkoitusta varten yksityishenkilöille enintään 1.000 euron ja järjestöille enintään 15.000 euron avustuksia.

Avustushakemus Lapset ja nuoret ja nuorisotyö.pdf

  1. Säätiö jakaa enintään 4.000 euron avustuksia Tuovisen Liikenne Oy:n tai Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleille linja-autonkuljettajille, jotka sairauden tai vanhuuden vuoksi ovat avustuksen tarpeessa.

Avustushakemus Kuljettajat ja rahastajat.pdf

  1. Säätiö tukee itse ja Tapio Honkamäen rahastosta Päijät-Hämeestä olevia autoalan opiskelijoita jakamalla enintään 1.000 euron stipendejä.

Stipendihakemus_Päijät-Hämeestä olevat autoalan opiskelijat.pdf

Apurahat, avustukset ja stipendit ovat haettavissa hakulomakkeilla säätiön kotisivuilla, www.tuovisensaatio.fi tulostettavana pdf-versiona. Hakulomakkeita on saatavilla myös  suoraan säätiön asiamieheltä. Allekirjoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa alkuperäisenä, sähköpostilla tai skannattuna asiamiehelle viimeistään 31.10.2022. Apurahat myönnetään 9.12.2022 mennessä, mistä ilmoitetaan saajille sähköpostilla tai kirjeellä. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Sanna Koponen, Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy, Hämeenkatu 15, T12, 4. krs, 15110 Lahti,            puh. 020-751 3890 toimisto@lehtinenkoponen.fi

                                   Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr

                                                    hallitus

Ohjeita liitteisiin

Stipendin hakijan tulee liittää hakemukseen ainakin opintosuoritusote ja opintotodistus. Lisäksi stipendihakemukseen voi liittää muita vapaamuotoisia liitteitä kuten suosituksia ym.

Tutkimusapurahan hakijan tulee liittää mukaan hankkeen tutkimussuunnitelma, apurahan käyttösuunnitelma ja selvitys hankkeen mahdollisesta muusta rahoituksesta, ansioluettelo, mahdollinen opintosuoritusote tai opiskelutodistus ja mahdolliset muut suositukset.

Mikäli hakemuksesi perusteena vetoat karjalaisiin sukujuuriin, liitä mukaan oma vapaamuotoinen selvitys karjalaisesta syntyperästä.  Päijäthämäläisyydestä ei erillistä selvitystä tarvita liittää hakemukseen, mikäli tieto käy ilmi hakemuksesta jo hakijan asuinpaikan perusteella. Muussa tapauksessa liitä mukaan vapaamuotoinen selvitys siitä, että olet Päijät-Hämeestä.

Haettaessa avustusta lapsi- ja nuorisotyöhön, tulee liittää mukaan vapaamuotoinen selvitys avustuksen kohteesta tai hankkeesta ja käyttökohteesta sekä hankkeen muusta myönnetystä tai haetusta rahoituksesta sekä yhteisöiltä rekisteriote.

Lääkärinlausuntoa tai muu selvitystä terveydentilasta ei tarvitse liittää hakemukseen, niitä voidaan tarvittaessa pyytää hakijalta,  mikäli hakija hakee avustusta terveydellisellä perusteella.

Huomioithan liitteitä lähettäessäsi tietoturvan, joten hakuvaiheessa riittää syntymäaika ilmoitettuna niin hakemuksessa kuin liitteissäkin. Pyydämme henkilöllisyyden todentamista myöhemmin henkilöiltä,  joille apuraha myönnetään.