Apurahat

 ONNI JA HILJA TUOVISEN SÄÄTIÖN APURAHAT

Säätiön on jakanut vuodesta 2003 lähtien stipendejä, tutkimusapurahoja ja avustuksia.

Viime vuonna niitä jaettiin 41 kpl, yhteensä 65.000 euroa jakautuen seuraavasti (suluissa v. 2017 tieto)

1. Teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoille 500 euron stipendejä 18(26) kpl yhteensä 9.000(13.000) euroa

2. Teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoille ja tutkijoille enintään 30.000 euron tutkimusapurahoja 2(3) kpl yhteensä 18.600(14.200) euroa

3. Sydän ja diabetestautien tutkimusta ja hoitoa varten enintään 30.000 euron apurahoja 2(3) kpl yhteensä 19.000(13.000) euroa

4. Avun ja hoidon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille enintään 1.000 euron ja nuorisotyön tukemiseen enintään 15.000 euron avustuksia 5(8) kpl yhteensä 10.000(14.500) euroa

5. Tuovisen Liikenne Oy:n ja Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleille, jotka ovat sairauden tai vanhuuden vuoksi avustuksen tarpeessa, enintään 4.000 euron avustuksia 14(18) kpl yhteensä 7.400(9.300) euroa.

---------------------------------------------------------------------               

                            APURAHAT 2019

Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr julistaa haettavaksi vuoden 2019 apurahat, avustukset ja stipendit seuraavasti:

1. Säätiö tukee teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoita ja tutkijoita jakamalla heille 500 euron stipendejä ja enintään 30.000 euron apurahoja tutkimustyötä varten. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille. Lisäeduksi katsotaan karjalaiset sukujuuret.

2. Säätiö kehittää ja tukee sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta tai hoitoa jakamalla enintään 30.000 euron apurahoja opiskelijoille ja tutkijoille em. tutkimuksia varten sekä hoito- ja tutkimuslaitteiden hankintaa Lahden talousalueella. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille.

3. Säätiö avustaa päijäthämäläisiä avun ja hoidon tarpeessa olevia lapsia ja nuoria ja tukee nuorisotyötä myöntämällä yksityishenkilöille enintään 1.000 euron ja järjestöille enintään 15.000 euron avustuksia.

4. Säätiö jakaa enintään 4.000 euron avustuksia Tuovisen Liikenne Oy:n tai Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleille linja-autonkuljettajille, jotka sairauden tai vanhuuden vuoksi ovat avustuksen tarpeessa.

Apurahoja, avustuksia ja stipendejä haetaan säätiön hakulomakkeella, joka on saatavissa säätiön asiamieheltä ja kotisivulta www.tuovisensaatio.fi. Allekirjoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa alkuperäisenä, sähköpostilla skannattuna tai nettilomakkeella asiamiehelle viimeistään torstaina 31.10.2019. Apurahat myönnetään 30.11.2019 mennessä, mistä ilmoitetaan saajille sähköpostilla tai kirjeellä. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Sanna Koponen,  Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy,  Hämeenkatu 15, 4. krs, 15110 Lahti                                                 puh: 020-751 3890s-posti: toimisto@asajotoimisto.fi

 

                       Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr                                                                hallitus

 

---------------------------------------------------------------------