Apurahat

  ONNI JA HILJA TUOVISEN SÄÄTIÖN APURAHAT

Säätiön on jakanut vuodesta 2003 lähtien stipendejä, tutkimusapurahoja ja avustuksia.

Viime vuonna 2018 niitä jaettiin 42 kpl, yhteensä 65.000 euroa.

Tänä vuonna hallitus päätti 13.11.2019 kokouksessaan jakaa stipendejä, tutkimusapurahoja ja avustuksia 44 kpl yhteensä 71.700 euroa seuraavasti (suluissa v. 2018 tieto)

1. Teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoille 500 euron stipendejä 12(18) kappaletta yhteensä 6.000(9.000) euroa seuraavasti:

Hirvonen Andreas, Tampereen YO,   500
Saajan nimeä ei pyynnöstään julkaista,   500
Hämäläinen Laura, Itä-Suomen YO,   500
Ilonen Atte, Lahden AMK,    500
Kosma Maarit, Jyväskylän YO,    500
Kotilainen Eero, Tampereen YO,    500
Mäkinen Siiri, Lahden AMK,    500
Penttinen Iina, Itä-Suomen YO,    500
Saajan nimeä ei pyynnöstään julkaista,    500
Pitkänen Arttu, Tampereen AMK,    500
Rokio Matias, Tampereen YO,    500
Tuomola Topias, Tampereen YO,    500

2. Teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoille ja tutkijoille enintään 30.000 euron tutkimusapurahoja 3(3) kappaletta yhteensä 19.200(18.600) euroa seuraavasti:

Dahl Mari, FM, Lahti
Haitta-aineiden tunnistaminen sekapilaantuneista sedimenteistä ja
maa-aineksista vaikutusperustaisen analyysin avulla, väitöskirjatyö,       3.200
Prass Marju, FM, Lahti
Komealupiinin leviämistä ja torjuntaa käsittelevä väitöskirjatyö,             8.000
Saarenpää Mika, FM, Kerava
Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun vaikutus kehon mikrobi-
yhteisöihin sekä mikrobivälitteiseen immuunisäätelyyn,                         8.000

Apurahan saajan on vuoden kuluessa lähetettävä säätiölle selvitys apurahan käytöstä, ellei säätiön hallitus eri anomuksesta tätä määräaikaa pidennä.

3. Sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta ja hoitoa varten enintään 30.000 euron apurahoja
5(2) kappaletta yhteensä 28.000(19.000) euroa seuraavasti:

Gaudel Pramilia, Doctoral Student, Tampere
Effect of lifestyle risk factors modification invention on adhearence to
lifestyle changes among patients with coronary artery disease (CAD),
väitöskirjatyö,                                                                                            6.000
Juuma Elina, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, Jyväskylä
Kasksoissokkoutettu ja lumekontrolloitu monikeskustutkimus
metroformiinin käytöstä ennusteen parantamiseksi tyypin 1 diabeteksessa
tutkimus,                                                                                                   8.000
Marjonen Heidi, FT, Helsinki
Genomitiedon hyödyntäminen tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin
arvioinnissa, tutkimus,                                                                              6.000
Oksman Erja, TtM, hanke- ja kehittämispäällikkö, Lahti
Terveysvalmennusintervention vaikutus sosiaali- ja terveyspalvelujen
käyttöön ja kustannuksiin - 8 vuoden seurantatutkimus,                         2.000
Tallgren Vesa-Matti, liikuntatieteiden maisteri, Trondheim, Norja
Nitraattipitoinen juoma perifeerisen valtimotaudin, lihavuuden ja esi-
diabeksen hoidossa, tutkimus,                                                                 6.000

Apurahan saajan on vuoden kuluessa lähetettävä säätiölle selvitys apurahan käytöstä, ellei säätiön hallitus eri anomuksesta tätä määräaikaa pidennä.

4. Avun ja hoidon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille enintään 1.000 euron ja nuorisotyön tukemiseen enintään 15.000 euron avustuksia 7(5) kappaletta yhteensä 10.000(10.000) euroa seuraavasti:

Hämäläinen Sara, Hämeenkoski,                                                                550
Kauno ry, Lahti
Nuorten mielenterveyden tukeen hyvinvointia ja terveyttä edistävä
taidetoiminta,                                                                                          4.000
Lahden seudun erilaiset oppijat ry,
Toiminnallinen torstai -jatkoryhmä nuorten harrastekerho,                    1.000
Saajan nimeä ei pyynnöstään julkaista,  yksityinen saaja                          550
Päijät-Hämeen Salibandyseura, Lahti
Lähiliigan perustaminen urheilun lopettaneille nuorille,                        2.000
Ståhlberg Elias, Lahti                                                                                  900
Sylvia-koti -yhdistys ry
Lomatoiminnan tuki 1.6.-30-6-2020                                                        1.000

Avustuksen saajan on vuoden kuluessa lähetettävä säätiölle selvitys avustuksen käytöstä, ellei säätiön hallitus eri anomuksesta tätä määräaikaa pidennä.

5. Tuovisen Liikenne Oy:n ja Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleille, jotka ovat sairauden tai vanhuuden vuoksi avustuksen tarpeessa, enintään 4.000 euron avustuksia
17(14) kappaletta yhteensä 8.500(7.700) euroa. 

---------------------------------------------------------------------               

                            APURAHAT 2019

Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr julistaa haettavaksi vuoden 2019 apurahat, avustukset ja stipendit seuraavasti:

1. Säätiö tukee teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoita ja tutkijoita jakamalla heille 500 euron stipendejä ja enintään 30.000 euron apurahoja tutkimustyötä varten. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille. Lisäeduksi katsotaan karjalaiset sukujuuret.

2. Säätiö kehittää ja tukee sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta tai hoitoa jakamalla enintään 30.000 euron apurahoja opiskelijoille ja tutkijoille em. tutkimuksia varten sekä hoito- ja tutkimuslaitteiden hankintaa Lahden talousalueella. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille.

3. Säätiö avustaa päijäthämäläisiä avun ja hoidon tarpeessa olevia lapsia ja nuoria ja tukee nuorisotyötä myöntämällä yksityishenkilöille enintään 1.000 euron ja järjestöille enintään 15.000 euron avustuksia.

4. Säätiö jakaa enintään 4.000 euron avustuksia Tuovisen Liikenne Oy:n tai Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleille linja-autonkuljettajille, jotka sairauden tai vanhuuden vuoksi ovat avustuksen tarpeessa.

Apurahoja, avustuksia ja stipendejä haetaan säätiön hakulomakkeella, joka on saatavissa säätiön asiamieheltä ja kotisivulta www.tuovisensaatio.fi. Allekirjoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa alkuperäisenä, sähköpostilla skannattuna tai nettilomakkeella asiamiehelle viimeistään torstaina 31.10.2019. Apurahat myönnetään 30.11.2019 mennessä, mistä ilmoitetaan saajille sähköpostilla tai kirjeellä. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Sanna Koponen,  Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy,  Hämeenkatu 15, 4. krs, 15110 Lahti                                                 puh: 020-751 3890s-posti: toimisto@asajotoimisto.fi

 

                       Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr                                                                hallitus

 

---------------------------------------------------------------------