Apurahat

ONNI JA HILJA TUOVISEN SÄÄTIÖ sr:n APURAHAT

Säätiön on jakanut vuodesta 2003 lähtien stipendejä, tutkimusapurahoja ja avustuksia.

Viime vuonna 2019 niitä jaettiin 44 kpl, yhteensä 71.700 euroa.

---------------------------------------------------------------------

                            APURAHAT 2020

Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr julistaa haettavaksi vuoden 2020 apurahat, avustukset ja stipendit seuraavasti:

1. Säätiö tukee teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoita ja tutkijoita jakamalla heille 500 euron stipendejä ja enintään 30.000 euron apurahoja tutkimustyötä varten. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille. Lisäeduksi katsotaan karjalaiset sukujuuret.

2. Säätiö kehittää ja tukee sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta tai hoitoa jakamalla enintään 30.000 euron apurahoja opiskelijoille ja tutkijoille em. tutkimuksia varten sekä hoito- ja tutkimuslaitteiden hankintaa Lahden talousalueella. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille.

3. Säätiö avustaa päijäthämäläisiä avun ja hoidon tarpeessa olevia lapsia ja nuoria ja tukee nuorisotyötä myöntämällä yksityishenkilöille enintään 1.000 euron ja järjestöille enintään 15.000 euron avustuksia.

4. Säätiö jakaa enintään 4.000 euron avustuksia Tuovisen Liikenne Oy:n tai Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleille linja-autonkuljettajille, jotka sairauden tai vanhuuden vuoksi ovat avustuksen tarpeessa.

Apurahat, avustukset ja stipendit ovat haettavissa sähköisesti hakulomakkeella säätiön kotisivuilla, www.tuovisensaatio.fi,  jossa myös tulostettava pdf-versio. Hakulomakkeita on saatavilla myös paperisena suoraan säätiön asiamieheltä. Allekirjoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa alkuperäisenä, sähköpostilla skannattuna tai nettilomakkeella asiamiehelle viimeistään 31.10.2020.  Apurahat myönnetään 30.11.2020 mennessä, mistä ilmoitetaan saajille sähköpostilla tai kirjeellä. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Sanna Koponen,  Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy,  Hämeenkatu 15, 4. krs, 15110 Lahti                                                 puh: 020-751 3890 s-posti: toimisto@lehtinenkoponen.fi

 

                       Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr                                                                hallitus

 

Kaikkiin hakemuksiin tulee liittää kopio hakijan henkilöllisyystodistuksesta tai yhteisön rekisteriotteesta.

Jos apurahaa haetaan tutkimuksen tekemiseen, liitä mukaan hankkeen tutkimussuunnitelma, apurahan käyttösuunnitelma ja selvitys hankkeen mahdollisesta muusta rahoituksesta, ansioluettelo, mahdollinen opintosuoritusote tai opiskelutodistus ja mahdolliset muut suositukset. Jos haet stipendiä, liitä mukaan ainakin opintosuoritusote ja opintotodistus. Mikäli hakemuksesi perusteena vetoat karjalaisiin sukujuuriin, liitä mukaan oma vapaamuotoinen selvitys karjalaisesta syntyperästä.

Haettaessa apurahaa lapsi- ja nuorisotyöhön liitä mukaan vapaamuotoinen selvitys apurahan kohteesta tai hankkeesta ja apurahan käyttökohteesta sekä hankkeen muusta myönnetystä tai haetusta rahoituksesta.

Lääkärinlausunto tai muu selvitys terveydentilasta voidaan liittää hakemukseen, mikäli hakija hakee avustusta terveydellisellä perusteella.