Apurahat

                 ONNI JA HILJA TUOVISEN SÄÄTIÖ sr                                                    APURAHAT 2022

Säätiö on jakanut vuodesta 2003 lähtien stipendejä, tutkimusapurahoja ja avustuksia.  Viimevuonna niitä jaettiin 38 kpl yhteensä 74.600 euroa sekä Tapio Honkamäen rahastosta 2 kpl 1.000 euroa. 

---------------------------------------------------------------------

Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr julistaa haettavaksi vuoden 2022 apurahat, avustukset ja stipendit seuraavasti: 

  1. Säätiö tukee teknillisen alan ja ympäristötieteen ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason tutkijoita jakamalla heille enintään 35.000 euron apurahoja tutkimustyötä varten. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille. Lisäeduksi katsotaan karjalaiset sukujuuret.

Apurahahakemus Teknillinen ala ja ympäristötiede.pdf

 

  1. Säätiö tukee teknillisen alan ja ympäristötieteen ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoita jakamalla heille enintään 1.000 euron stipendejä. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille. Lisäeduksi katsotaan karjalaiset sukujuuret.

Stipendihakemus Teknillinen ala ja ympäristötiede.pdf

 

  1. Säätiö kehittää ja tukee sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta tai hoitoa jakamalla enintään 35.000 euron apurahoja opiskelijoille ja tutkijoille em. tutkimustyötä varten. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille. Lisäksi säätiö voi tukea sydänsairauksien ja diabeteksen hoitoa sekä hoito- ja tutkimuslaitteiden hankintaa Lahden talousalueella.

Apurahahakemus_Sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimustyö ja hoito.pdf

 

  1. Säätiö avustaa päijäthämäläisiä avun ja hoidon tarpeessa olevia lapsia ja nuoria ja tukee nuorisotyötä myöntämällä tätä tarkoitusta varten yksityishenkilöille enintään 1.000 euron ja järjestöille enintään 15.000 euron avustuksia.

Avustushakemus Lapset ja nuoret ja nuorisotyö.pdf

 

  1. Säätiö jakaa enintään 4.000 euron avustuksia Tuovisen Liikenne Oy:n tai Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleille linja-autonkuljettajille, jotka sairauden tai vanhuuden vuoksi ovat avustuksen tarpeessa.

Avustushakemus Kuljettajat ja rahastajat.pdf

 

  1. Säätiö tukee itse ja Tapio Honkamäen rahastosta Päijät-Hämeestä olevia autoalan opiskelijoita jakamalla enintään 1.000 euron stipendejä.

Stipendihakemus_Päijät-Hämeestä olevat autoalan opiskelijat.pdf

 

Apurahat, avustukset ja stipendit ovat haettavissa hakulomakkeilla säätiön kotisivuilla, www.tuovisensaatio.fi tulostettavana pdf-versiona. Hakulomakkeita on saatavilla myös  suoraan säätiön asiamieheltä. Allekirjoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa alkuperäisenä, sähköpostilla tai skannattuna asiamiehelle viimeistään 31.10.2022. Apurahat myönnetään 9.12.2022 mennessä, mistä ilmoitetaan saajille sähköpostilla tai kirjeellä. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Sanna Koponen, Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy, Hämeenkatu 15, T12, 4. krs, 15110 Lahti,            puh. 020-751 3890 toimisto@lehtinenkoponen.fi

                                   Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr

                                                    hallitus

Ohjeita liitteisiin

Stipendin hakijan tulee liittää hakemukseen ainakin opintosuoritusote ja opintotodistus. Lisäksi stipendihakemukseen voi liittää muita vapaamuotoisia liitteitä kuten suosituksia ym.

Tutkimusapurahan hakijan tulee liittää mukaan hankkeen tutkimussuunnitelma, apurahan käyttösuunnitelma ja selvitys hankkeen mahdollisesta muusta rahoituksesta, ansioluettelo, mahdollinen opintosuoritusote tai opiskelutodistus ja mahdolliset muut suositukset.

Mikäli hakemuksesi perusteena vetoat karjalaisiin sukujuuriin, liitä mukaan oma vapaamuotoinen selvitys karjalaisesta syntyperästä.  Päijäthämäläisyydestä ei erillistä selvitystä tarvita liittää hakemukseen, mikäli tieto käy ilmi hakemuksesta jo hakijan asuinpaikan perusteella. Muussa tapauksessa liitä mukaan vapaamuotoinen selvitys siitä, että olet Päijät-Hämeestä.

Haettaessa avustusta lapsi- ja nuorisotyöhön, tulee liittää mukaan vapaamuotoinen selvitys avustuksen kohteesta tai hankkeesta ja käyttökohteesta sekä hankkeen muusta myönnetystä tai haetusta rahoituksesta sekä yhteisöiltä rekisteriote.

Lääkärinlausuntoa tai muu selvitystä terveydentilasta ei tarvitse liittää hakemukseen, niitä voidaan tarvittaessa pyytää hakijalta,  mikäli hakija hakee avustusta terveydellisellä perusteella.

Huomioithan liitteitä lähettäessäsi tietoturvan, joten hakuvaiheessa riittää syntymäaika ilmoitettuna niin hakemuksessa kuin liitteissäkin. Pyydämme henkilöllisyyden todentamista myöhemmin henkilöiltä,  joille apuraha myönnetään.