Apurahat

 

                 ONNI JA HILJA TUOVISEN SÄÄTIÖ sr                                                    APURAHAT 2023

Vuoden 2023 Apurahat, stipendit ja avustukset on jaettu seuraavasti:

1.  Teknillisen alan ja ympäristötieteen ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoille ja tutkijoille kolme (3 kpl) yhteensä 14.000 euroa                                                                                                                                                                                                                 Gröhn Stina, FM                                                       5.000 euroa                            Proteiinipohjaisen universaalin koronavirusrokotteen kehitys, väitöskirjatyö                                                                                                                                                                       Lahti-Leikas Katariina, FM                                       5.000 euroa                                          The differences between the migration of hydrotreated vegetable oil and fossil diesel in soils with different moisture content, väitöskirjatyö                                                                                                                                                                                                               Rosti Hanna, FM                                                      4.000 euroa                                      Uuden keskikokoisen nisäkäslajin, puutamaanin tieteellinen kuvaus Sansibarin saarella Tansaniassa, tutkimustyö                                                                                                                                                                                                                                                 Apurahan saajan on vuoden kuluessa lähetettävä säätiölle selvitys apurahan käytöstä, ellei säätiön hallitus eri anomuksesta tätä määräaikaa pidennä.                                                                                                                                                                                                          2.  Teknillisen alan ja ympäristötieteen ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoille 1.500 euron, 1.000 euron ja 500 euron stipendejä yhteensä kaksikymmentäneljä (24) kpl yhteensä 19.000 euroa 

1.500 euron stipendit, kaksi (2) kpl yhteensä 3.000 euroa

 Malin Marina                               LAB ammattikorkeakoulu                                             Toisen saajan nimeä ei julkaista pyynnöstään                       

1.000 euron stipendit, kymmenen (10) kpl yhteensä 10.000 euroa 

 Berg Nelli                                    Tampereen yliopisto                                                     Jaatinen Valtteri                           Tampereen yliopisto                                                     Kekomäki Anniina                        VAMK                                                                       Kilpeläinen Sanna                       LAB ammattikorkeakoulu                                             Mannila Emma                             Aalto yliopisto                                                                 Ovaska Anna                                LAB ammattikorkeakoulu                                                 Salovaara Elli                               Aalto yliopisto                                                                 Tokola Ilmari                                Tampereen yliopisto                                                       Volkov Roman                              LAB ammattikorkeakoulu                                                       Vuorinen Leevi                             LAB ammattikorkeakoulu

 

500 euron stipendit, kaksitoista (12) kpl, yhteensä 6.000 euroa           

 Finnig Nico                                   LAB ammattikorkeakoulu                                       Hartikainen Heikki                       Aalto yliopisto                                                       Hartikainen Jussi                          Aalto yliopisto                                                         Kotilainen Eero                            Aalto yliopisto                                                                     Lari Jesse                                      TAMK                                                                         Litmanen Anna                             LUT yliopisto                                                                 Martti Iita                                     LAB ammattikorkeakoulu                                             Mäntynen Tiia-Maria                    XAMK                                                                             Pessa Antti                                   Aalto yliopisto                                                             Pihkola Miikka                             LUT yliopisto                                                                   Röytiö Niko                                  LAB ammattikorkeakoulu                                                       Siltanen Ursula                            Helsingin yliopisto

 

3.  Sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta ja hoitoa varten apurahoja neljä (4) kpl yhteensä 38.000 euroa

 Kaukonen Tomi, kardiologi,  PHKS                           2.000 euroa                        Tutustumismatka Oslon Rikshospitaletin sydänyksikön toimintaan keväällä 2024, matkakulujen kattamiseen

 Lahti Anna, SH YAMK, AmO                                      5.000 euroa                        Diabetespotilaiden digitaalisten palvelujen vaikuttavuus elämälaatuun, väitöskirjatyö

 Lehtonen Sanna, professori HY                              25.000 euroa                                            Uusia lääkeainekohteita diabeteksen munuaistaudin ennaltaehkäisyyn ja hoitoon, tutkimusprojektityö

 Yli-Koski Marianne, LL                                             6.000 euroa              Verensokerihäiriöiden varhainen tunnistaminen ja hoidon optimointi polvi-ja lonkkaproteesipotilailla, AGS (Acute Glucose Service) – toimintamalli,                          tutkimusprojektityö

Apurahan saajan on vuoden kuluessa lähetettävä säätiölle selvitys apurahan käytöstä, ellei säätiön hallitus eri anomuksesta tätä määräaikaa pidennä.

 

4. Avun ja hoidon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille enintään ja nuorisotyön tukemiseen yhdistyksille neljä (4) kpl yhteensä 7.000 euroa seuraavasti:

 Kärkölän Kärpät, partiolippukunta                          2.000 euroa                                Toiminnan tukemiseen ja v. 2024 kesäleirin kulujen kattamiseen

  Padasjoen 4H-yhdistys                                           2.000 euroa                                       Lapsi- ja nuorisotyön toiminnan tukemiseen,                                                                                                                                                                                                                         Padasjoen koulujen vanhempainyhdistys ry            1.000 euroa                                        Lasten ja nuorten terveiden elämäntapojen, liikunnallisuuden ja positiivisenmielenterveyden tukemisen edistäminen kunnassa.

 Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry                              2.000 euroa                                    Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä virkistystoimintaan

Avustuksen saajan on vuoden kuluessa lähetettävä säätiölle selvitys avustuksen käytöstä,      ellei säätiön hallitus eri anomuksesta tätä määräaikaa pidennä.

5. Tuovisen Liikenne Oy:n ja Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleille, jotka ovat sairaudentai vanhuuden vuoksi avustuksen tarpeessa avustuksia viisitoista (15) kpl yhteensä 4.000 euroa

 

6. Tapio Honkamäen rahastosta Päijät-Hämeestä oleville autoalan opiskelijoille 1.000 euron ja 500 euron suuruisia stipendejä viisi (5) kpl yhteensä 3.000 euroa

1.000 euron stipendit, yksi (1) kpl yhteensä 1.000 euroa

Vallinen Riku                             Koulutuskeskus Salpaus

500 euron stipendit, neljä (4) kpl, yhteensä 2.000 euroa

Mäkinen Konsta                         Koulutuskeskus Salpaus                                            Ollikainen Mico                          Koulutuskeskus Salpaus                                                Wuollet Joosua                           Koulutuskeskus Salpaus                                                Wuollet Paulus                           Koulutuskeskus Salpaus

 

Apurahat,  stipendit ja avustukset maksetaan 22.12.2023 mennessä saajien ilmoittamilleen pankkitileille.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Säätiö on jakanut vuodesta 2003 lähtien tutkimusapurahoja, stipendejä ja avustuksia.  

 

Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr julistaa haettavaksi vuoden 2023 apurahat, avustukset ja stipendit seuraavasti: 

  1. Säätiö tukee teknillisen alan ja ympäristötieteen ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason tutkijoita jakamalla heille enintään 40.000 euron apurahoja tutkimustyötä varten. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille.

Apurahahakemus Teknillinen ala ja ympäristötiede

 

  1. Säätiö tukee teknillisen alan ja ympäristötieteen ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoita jakamalla heille enintään 1.500 euron stipendejä. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille ja arvioinnissa voidaan painottaa opintomenestystä ja hakijan avun tarvetta.

Stipendihakemus Teknillinen ala ja ympäristötiede 

 

  1. Säätiö kehittää ja tukee sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta tai hoitoa jakamalla enintään 40.000 euron apurahoja opiskelijoille ja tutkijoille em. tutkimustyötä varten. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille. Lisäksi säätiö voi tukea sydänsairauksien ja diabeteksen hoitoa sekä hoito- ja tutkimuslaitteiden hankintaa Lahden talousalueella.

Apurahahakemus_Sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimustyö ja hoito

 

  1. Säätiö tukee Päijät-Hämeessä nuorisotyötä tekeviä yhteisöjä ja järjestöjä. Lisäksi säätiö avustaa päijäthämäläisiä avun ja hoidon tarpeessa olevia lapsia ja nuoria. Tätä tarkoitusta varten säätiö myöntää yhteisöille ja järjestöille enintään 15.000 euron ja yksityishenkilöille enintään 1.000 euron avustuksia.

Avustushakemus Lapset ja nuoret ja nuorisotyö

 

  1. Säätiö jakaa enintään 4.000 euron avustuksia Tuovisen Liikenne Oy:n tai Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleille linja-autonkuljettajille, jotka sairauden tai vanhuuden vuoksi ovat avustuksen tarpeessa.

Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö_sr_avustushakemus Kuljettajat ja rahastajat

 

  1. Säätiö tukee itse ja Tapio Honkamäen rahastosta Päijät-Hämeestä olevia autoalan opiskelijoita jakamalla enintään 1.500 euron stipendejä. Arvioinnissa voidaan painottaa opintomenestystä ja hakijan avun tarvetta.

Stipendihakemus_Päijät-Hämeestä olevat autoalan opiskelijat

 

Kohdassa 1 ja 2 voidaan lisäksi painottaa hakijan karjalaisia sukujuuria. Apurahat, avustukset ja stipendit ovat haettavissa hakulomakkeella, joka on saatavissa säätiön kotisivulta www.tuovisensaatio.fi tai säätiön toimistolta. Allekirjoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa alkuperäisenä tai sähköpostilla asiamiehelle viimeistään 31.10.2023.  Apurahat myönnetään 30.11.2023 mennessä, mistä ilmoitetaan saajille henkilökohtaisesti sähköpostilla tai kirjeellä. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Sanna Koponen, Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy, Hämeenkatu 15, T12, 4. krs, 15110 Lahti,            puh. 020-751 3890 toimisto@lehtinenkoponen.fi

                                   Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr                                                                                         hallitus

Ohjeita liitteisiin

Stipendin hakijan tulee liittää hakemukseen ainakin opintosuoritusote ja opintotodistus. Lisäksi stipendihakemukseen voi liittää muita vapaamuotoisia liitteitä kuten suosituksia ym.

Tutkimusapurahan hakijan tulee liittää mukaan hankkeen tutkimussuunnitelma, apurahan käyttösuunnitelma ja selvitys hankkeen mahdollisesta muusta rahoituksesta, ansioluettelo, mahdollinen opintosuoritusote tai opiskelutodistus ja mahdolliset muut suositukset.

Mikäli hakemuksesi perusteena vetoat karjalaisiin sukujuuriin, liitä mukaan oma vapaamuotoinen selvitys karjalaisesta syntyperästä.  Päijäthämäläisyydestä ei erillistä selvitystä tarvita liittää hakemukseen, mikäli tieto käy ilmi hakemuksesta jo hakijan asuinpaikan perusteella. Muussa tapauksessa liitä mukaan vapaamuotoinen selvitys siitä, että olet Päijät-Hämeestä.

Haettaessa avustusta lapsi- ja nuorisotyöhön, tulee liittää mukaan vapaamuotoinen selvitys avustuksen kohteesta tai hankkeesta ja käyttökohteesta sekä hankkeen muusta myönnetystä tai haetusta rahoituksesta sekä yhteisöiltä rekisteriote.

Lääkärinlausuntoa tai muu selvitystä terveydentilasta ei tarvitse liittää hakemukseen, niitä voidaan tarvittaessa pyytää hakijalta,  mikäli hakija hakee avustusta terveydellisellä perusteella.