Apurahat

             ONNI JA HILJA TUOVISEN SÄÄTIÖ sr                                            APURAHAT 2020

Säätiön on jakanut vuodesta 2003 lähtien stipendejä, tutkimusapurahoja ja avustuksia, joita tänä vuonna on jaettu 40 kpl yhteensä 73.700 euroa. Viime vuonna 2019 niitä jaettiin 44 kpl, yhteensä 71.700 euroa.

---------------------------------------------------------------------

Säätiön hallitus päätti 18.11.2020 kokouksessaan jakaa vuoden 2020 stipendit, apurahat ja avustukset yhteensä 73.700 euroa (luettelossa nimensä julkaisuluvan antaneet) suluissa viime vuoden tieto:

1.      Teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoille 500 euron stipendejä 18(12) kappaletta yhteensä 9.000(6.000) euroa seuraavasti:

Aksola Siru, Oulun yliopisto                                                                            Andronoff Eetu, LAB                                                                                            Aunio Natalia, Oulun AMK                                                                                    Einonen Eetu, Metropolia AMK                                                                              Eskeli Tuomas, LUT                                                                                                  Heroja Lauri, Aalto-yliopisto                                                                            Ikäheimonen Otto, LUT                                                                                      Kivistö Emmi , Aalto-yliopisto                                                                                  Kokko Johanna, Itä-Suomen yliopisto                                                                  Kokkonen Riku, Jyväskylän yliopisto                                                                        Kuisma Julia, LAB                                                                                                  Luukka Johan, JAMK                                                                                            Manninen Veera, Tampereen yliopisto                                                              Mustonen Sandra, TAMK                                                                                          Salakka Jonna, HAMK

Sekä 3 stipendin saajaa, joiden nimiä ei pyynnöstään julkaista.

2.      Teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoille ja tutkijoille enintään 30.000 euron tutkimusapurahoja 4(3) kappaletta yhteensä 25.500(19.200) euroa seuraavasti:

Allen John, insinööri, Hyvinkää                                                                                Vaikutukset typpikuormitukseen, ekosysteemipalveluihin ja                          ihmisen hyvinvointiin kaupunkipuistoissa,                                                      tohtoriopinnot, väitöskirjatyö                                                                 7.500

Harju Vilhelmiina, FM, Lahti                                                                          Lisäaineet ja pohjaveden kierrätys tehostamassa torjunta-aineiden            hajoamista, tohtoriopinnot, väitöskirjatyö                                             4.000

Scopetani Costanza, FM, Lahti                                                                          Contaminant transport by plastics to agricultural soil (CoTrap)                      PostDoc -tutkimustyö                                                                            7.000

Vanhamäki Susanna, FM, Lahti                                                            Kiertotalouden toteuttaminen eri aluetasoilla                                                tohtoriopinnot, väitöskirjatyö                                                                7.000

Apurahan saajan on vuoden kuluessa lähetettävä säätiölle selvitys apurahan käytöstä, ellei säätiön hallitus eri anomuksesta tätä määräaikaa pidennä.

3.      Sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta ja hoitoa varten enintään 30.000 euron apurahoja 4(5) kappaletta yhteensä 26.600(28.000) euroa seuraavasti:

Saajan nimeä ei julkaista                                                                                      Large-Scale proteomics analysis of human adipose tissue:                                        a new frontier in biomarker and target discovery in type 2 diabetes resarch    PostDoc  tutkimustyö                                                                             5.000

Hyvärinen Anna, LT, Lahti                                                                      Reseptilääkkeiden käytön vaikutus COVID-19 infektion aiheuttamaan sairaalahoidon ja tehohoidon tarpeeseen                                                                  Post Doc tutkimustyö                                                                           10.000

Mulari Severi, LK, Järvenpää                                                                        Kantasolusiirto sepelvaltimo-ohitusleikkauksen yhteydessä sydämenvajaatoiminnan hoitoon – seurantatutkimus                                      Väitöskirjatyö                                                                                         5.600

Paavonsalo Satu, FM, Helsinki

Rasvakudoksen endoteelisolut diabeteksessa: verisuoniston                    vuotamisen ja harventumisen mekanismit                                            tohtoriopinnot, väitöskirjatyö                                                                6.000

Apurahan saajan on vuoden kuluessa lähetettävä säätiölle selvitys apurahan käytöstä, ellei säätiön hallitus eri anomuksesta tätä määräaikaa pidennä.

4.      Avun ja hoidon tarpeessa oleville lapsille ja nuorille enintään 1.000 euron ja nuorisotyön tukemiseen enintään 15.000 euron avustuksia 2(7) kappaletta yhteensä 9.000(10.000) euroa seuraavasti:

Hollolan Nuorisoseura ry                                                                          Kulttuurinen nuorisokasvatus sekä koululais- ja päiväkotiesitysten                järjestäminen                                                                                         6.000

SUPER teatteri (Suomalainen perheteatteri ry)                                                Erityislasten teatteriharrastusryhmän perustaminen                             3.000                                                                                                                                Avustuksen saajan on vuoden kuluessa lähetettävä säätiölle selvitys avustuksen käytöstä, ellei säätiön hallitus eri anomuksesta tätä määräaikaa pidennä.

5.    Tuovisen Liikenne Oy:n ja Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleille, jotka ovat sairauden tai vanhuuden vuoksi avustuksen tarpeessa, enintään 4.000 euron avustuksia 12(17) kappaletta yhteensä 3.600(7.700) euroa seuraavasti:

 

                          APURAHAT 2020

Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr julistaa haettavaksi vuoden 2020 apurahat, avustukset ja stipendit seuraavasti:

1. Säätiö tukee teknillisen alan ja ympäristöekologian ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason opiskelijoita ja tutkijoita jakamalla heille 500 euron stipendejä ja enintään 30.000 euron apurahoja tutkimustyötä varten. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille. Lisäeduksi katsotaan karjalaiset sukujuuret.

2. Säätiö kehittää ja tukee sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta tai hoitoa jakamalla enintään 30.000 euron apurahoja opiskelijoille ja tutkijoille em. tutkimuksia varten sekä hoito- ja tutkimuslaitteiden hankintaa Lahden talousalueella. Etusija annetaan päijäthämäläisille hakijoille.

3. Säätiö avustaa päijäthämäläisiä avun ja hoidon tarpeessa olevia lapsia ja nuoria ja tukee nuorisotyötä myöntämällä yksityishenkilöille enintään 1.000 euron ja järjestöille enintään 15.000 euron avustuksia.

4. Säätiö jakaa enintään 4.000 euron avustuksia Tuovisen Liikenne Oy:n tai Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleille linja-autonkuljettajille, jotka sairauden tai vanhuuden vuoksi ovat avustuksen tarpeessa.

Apurahat, avustukset ja stipendit ovat haettavissa sähköisesti hakulomakkeella säätiön kotisivuilla, www.tuovisensaatio.fi,  jossa myös tulostettava pdf-versio. Hakulomakkeita on saatavilla myös paperisena suoraan säätiön asiamieheltä. Allekirjoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa alkuperäisenä, sähköpostilla skannattuna tai nettilomakkeella asiamiehelle viimeistään 31.10.2020.  Apurahat myönnetään 30.11.2020 mennessä, mistä ilmoitetaan saajille sähköpostilla tai kirjeellä. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Sanna Koponen,  Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy,  Hämeenkatu 15, 4. krs, 15110 Lahti                                                 puh: 020-751 3890 s-posti: toimisto@lehtinenkoponen.fi

                       Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö sr                                                                hallitus

 

Ohjeita liitteisiin

Kaikkiin hakemuksiin tulee liittää kopio hakijan henkilöllisyystodistuksesta tai yhteisön rekisteriotteesta.

Jos apurahaa haetaan tutkimuksen tekemiseen, liitä mukaan hankkeen tutkimussuunnitelma, apurahan käyttösuunnitelma ja selvitys hankkeen mahdollisesta muusta rahoituksesta, ansioluettelo, mahdollinen opintosuoritusote tai opiskelutodistus ja mahdolliset muut suositukset. Jos haet stipendiä, liitä mukaan ainakin opintosuoritusote ja opintotodistus. Mikäli hakemuksesi perusteena vetoat karjalaisiin sukujuuriin, liitä mukaan oma vapaamuotoinen selvitys karjalaisesta syntyperästä.

Haettaessa apurahaa lapsi- ja nuorisotyöhön liitä mukaan vapaamuotoinen selvitys apurahan kohteesta tai hankkeesta ja apurahan käyttökohteesta sekä hankkeen muusta myönnetystä tai haetusta rahoituksesta.

Lääkärinlausunto tai muu selvitys terveydentilasta voidaan liittää hakemukseen, mikäli hakija hakee avustusta terveydellisellä perusteella.